Zapukaj do sąsiada. Komunikat prasowy Instytutu Ochrony Środowiska

Zmiany klimatyczne są nie tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają się także „palącym” problemem lokalnym. Wyjątkowe upały, jakich doświadczamy tego roku będą w Polsce częstsze i dłuższe. Musimy się nauczyć z nimi żyć i zadbać o osoby szczególnie wrażliwe na ich skutki.

Adaptacja do zmian klimatu jest długim i bardzo złożonym procesem. Celem działań adaptacyjnych jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców i użytkowników miasta.

Czy mamy wpływ na zmniejszenie negatywnych skutków zmian klimatu?

Na szczęście tak. Konkretne rozwiązanie dają nam Miejskie Plany Adaptacji do zmian klimatu, opracowywane w ramach projektu Ministerstwa Środowiska, w 44 miastach powyżej 100 tys. mieszańców.

Planuje się budowę systemu pomocy sąsiedzkiej. Nawet bardzo sprawne służby miejskie i ratownicze nie są w stanie dotrzeć do wszystkich potrzebujących, szczególnie w sytuacji nasilanie się zagrożenia. Dlatego Lublin chce zachęcić mieszkańców do opieki nad osobami słabszymi w lokalnej społeczności. Planuje akcje edukacyjne promujące pozytywne postawy społeczne w sytuacji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz  szkolenia dla mieszkańców i wolontariuszy, które pomogą lepiej rozumieć potrzeby szczególnie wrażliwych grup społecznych w warunkach zmieniającego się klimatu.

Wśród partnerów projektu jest również Włocławek.

Warto dodać, że na stronie projektu „Wczujmy się w klimat” jest dostępna ankieta służąca zebraniu opinii dotyczących działań związanych z adaptacją do zmian klimatu w polskich miastach.

Ankieta jest anonimowa. Jej wyniki wykorzystamy do statystycznego opracowania kwestii postrzegania potrzeby adaptacji do zmian klimatu przez polskie społeczeństwo.

Ankieta jest dostępna pod adresem: http://44mpa.pl/ankiety

Profile społecznościowe projektu:

www.facebook.com/44mpaPL

www.twitter.com/44mpaPL

Foto: radomsko24.pl


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu