Włocławianie wśród stypendystów marszałka województwa

Blisko 1,8 tysiąca uczniów z naszego regionu otrzyma stypendia w ramach marszałkowskich programów edukacyjnych: „Prymus Kujaw i Pomorza”,  „Humaniści na start” oraz "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II". W gronie stypendystów są obecni uczniowie szkół włocławskich.

„Prymus Kujaw i Pomorza” to już czwarta edycja programu. W ciągu trzech pierwszych z pomocy skorzystało ponad cztery tysiące młodych ludzi. Marszałkowskie wsparcie skierowane jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, liceów, techników i szkół branżowych z województwa kujawsko-pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości.

W ramach projektu: „Humaniści na start” stypendium otrzyma 502 uczniów z regionu. W tym programie o wsparcie mogli się ubiegać uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Wśród stypendystów jest 38 uczniów podstawówek oraz 464 licealistów.

Program: „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II” adresowany jest do utalentowanych uczniów klas drugich i wyższych techników oraz szkół branżowych I stopnia w regionie.  W roku szkolnym 2019/2020 wsparcie trafi do 500 uczniów ze szkół w regionie. Wśród stypendystów jest 350 uczniów techników oraz 150 uczniów szkół branżowych I stopnia (które powstały w miejsce zasadniczych szkół zawodowych)

Uroczyste gale dla stypendystów odbędą się: 31 marca 2020 r. (stypendyści projektów „Prymus Kujaw i Pomorza” oraz „Humaniści na start”) i 21 kwietnia 2020 r. (stypendyści programu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”).

Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/35284-stypendia-dla-najlepszych-uczniow  

 


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu