Powstanie strategia rozwoju elektromobilności dla Włocławka

 Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie ofertowe, którego przedmiotem jest opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Włocławek 2020-2035”.

Celem Strategii jest zwiększenie udziału pojazdów zeroemisyjnych w wykonywaniu przewozów na obszarze miasta. Chodzi też o wzrost świadomości mieszkańców, wykorzystywanie alternatywnych dla pojazdów spalinowych środków transportu oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i hałasu w perspektywie do roku 2035.

Dokument powinien zostać przygotowany m.in. w oparciu o: dokumenty strategiczne miasta, raporty środowiskowe, dane GUS, własne analizy wykonawcy oraz inne dostępne materiały pomocnicze.

Zgodnie ze specyfikacją, wykonawca będzie zobowiązany do aktywnego zaangażowania mieszkańców Włocławka, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami, w proces przygotowywania i konsultowania Strategii.

„Strategię rozwoju elektromobilności dla Miasta Włocławek 2020-2035” opracuje Zespół Doradców Gospodarczych TOR.


Autor: Mariusz Kowalewicz
menu
menu